Frequently Asked Questions

ช่องทางการสั่งซื้อ
จัดส่งสินค้าภายในกี่วัน

การสินค้าใช้เวลาในการจัดส่ง

  • กรุงเทพ 1-3วัน ทำการ
  • ต่างจังหวัด 5-7 วันทำการ

นับจากวันที่ชำระเงิน

วิธีการวัดไซส์

สามารถทักถามในช่องทางขายได้ทุกช่องทางค่ะ 

 

เงื่อนไข การเปลี่ยน มีเงื่อนไขอย่างไร

หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนสินค้าผ่าน ONONO Online 

  • สั่งสินค้าผิดห้ามยกเลิกทุกกรณี เว้นแต่ความผิดพลาดของทาง ONONO
  • สั่งสินค้าผิดไซส์สามารถเปลี่ยนไซส์ได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนแบบได้
  • (ยกเว้นกรณีสินค้าแบบนั้นหมดจริงๆ) และจะมีค่าขนส่งสินค้ากลับ 50 บาท
  • ทางลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้ *กรณีร้านส่งสินค้าผิด ร้านรับผิดชอบค่าส่ง ไป- กลับให้ค่ะ
  1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม100%
  2. แจ้งไซส์ที่ต้องการเปลี่ยน
  3. เมื่อส่งกลับแล้วรบบกวนเข้ามาแจ้งเลขแทร็กเพื่อให้ทางเราติดตามของ
  4. เมื่อของถึงบริษัทแล้ว ทางเราจะแจ้งให้ลูกค้าทราบและจัดส่งคืนให้ตามที่อยู่เดิมค่ะ