Career

เจ้าหน้าที่บัญชี
บัญชีลูกหนี้ และ บัญชีทั่วไป
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
ติดต่อลูกค้ากลุ่ม Modern Trade , ดูแลงานขายจัดรายการ , เพิ่มช่องทางการจำหน่าย
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์
ดูแลและพัฒนางานขายทางช่องทางจำหน่าย ทางอินเตอร์เน็ต และโซเชียลมิเดียต่างๆ
พนักงานแนะนำสินค้าประจำห้าง (PC) ทั่วประเทศ
แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า และดูแลรักษาสินค้า ในห้างสรรพสินค้า Big C , Lotus